0086-28-85540220
Viaggio nel Attraverso di Tibet. Viaggio Avventura di Fuoristrada con 4x4 in Tibet

Scopri il Tibet con i viaggi nel attraverso con auto, minivan, SUV o pullman: viaggio nel attraverso di Sichuan-Tibet, viaggio nel attraverso di Yunnan-Tibet, viaggio nel attraverso di Tibet-Xinjiang, viaggio nel attraverso di Tibet-Nepal. Durante il viaggio nel attraverso del Tibet, non solo ti godrai il bellissimo paesaggio, ma incontrerai anche più gente del posto.

Viaggio via Terra da Pechino via Xi'an, Lhasa ed Everest a Kathmandu
In Treno da Pechino via Xi'an a Lhasa e Viaggio via Terra in Nepal
15 Days Private Tour | Beijing – Xi'an – Xining – Tibet Train – Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma - Kyirong – Kathmandu
Highlights
View More
Viaggio via Terra da Lhasa via Everest a Kathmandu
Viaggio Avventuroso da Lhasa sull'Everest, dall'Himalaya a Kathmandu
10 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma - Kyirong – Kathmandu
Highlights
View More
Viaggio via Terra da Kathmandu via Lhasa e Xi'an a Pechino
Viaggi su Strada e Viaggi in Treno Kathmandu - Lhasa - Xi'an - Pechino
16 Days Private Tour | Kathmandu – Kyirong – Paiku Tso / Xixiabangma - Shegar – Shigatse – Gyantse – Yamdrok - Lhasa – Tibet Train – Xian - Beijing
Highlights
View More
Viaggio via Terra da Lhasa a Kathmandu
Guida Avventurosa dal Tibet al Nepal
9 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar - Paiku Tso / Xixiabangma - Kyirong – Kathmandu
Highlights
View More
Viaggio via Terra dal Tibet allo Xinjiang
Viaggia da Lhasa attraverso il Tibet Occidentale attraverso Kailash a Kashgar
14 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Lhatse – Saga – Paryang – Manasarovar – Darchen / Kailash – Tirthapuri – Tsada - Shiquanhe - Bagong Tso – Domar - Dahongliutan – Mazar - Yecheng – Kashgar
Highlights
View More
Viaggio via Terra dal Sichuan al Tibet sull'Autostrada G318
Chengdu - Lhasa Viaggio della Strada sulla Rotta Sud dell'Autostrada Sichuan – Tibet
12 Days Private Tour | Chengdu – Yaan – Kangding – Tagong - Xinduqiao – Yajiang - Litang – Batang - Markam – Zuogong – Ranwu – Lulang - Linzhi – Basum Tso – Gandan - Lhasa
Highlights
View More
Viaggio via Terra dal Sichuan via Yunnan al Tibet
Esplorazione Kham in Sichuan e Yunnan, Guida avventurosa in Tibet
17 Days Private Tour | Chengdu – Wolong – Siguniang Shan – Danba - Tagong - Xinduqiao – Yajiang - Litang – Daocheng – Shangri-La Town - Yading - Shangri-La Town – Qingde - Xiangcheng – Derong – Benzilan - Dechen - Feilai Si / Meili Xueshan and Mingyong Glacier - Markam – Zuogong – Baxoi – Ranwu – Bome – Lulang - Linzhi – Basum Tso – Gandan – Lhasa
Highlights
View More
Viaggio via Terra attraverso Kham in Tibet
Viaggio Naturale e Culturale nel Sichuan Occidentale e nel Tibet Orientale
17 Days Private Tour | Chengdu – Dujiangyan – Wolong – Siguniang Shan – Danba – Tagong – Garze – Yarchen Gar – Garze – Yilhun Lhatso - Dege – Baiyu – Batang – Zuogong – Ranwu – Lulang – Linzhi – Basum Tso – Gandan – Lhasa
Highlights
View More
Viaggio via Terra dallo Yunnan al Tibet
Viaggio Classico nel Yunnan, Viaggio via Terra da Kunming a Lhasa
16 Days Private Tour | Kunming – Dali – Xizhou – Shaxi - Lijiang – Tiger Leaping Gorge - Shangri-La – Benzilan - Dechen - Feilai Si / Meili Snow Mountain and Mingyong Glacier - Markam – Zuogong – Ranwu – Lulang - Linzhi – Basum Tso – Gandan – Lhasa
Highlights
View More
Viaggio della Via Terra dal Tibet allo Xinjiang con Escursionismo intorno a Kailash
Viaggio della Via Terra dal Tibet occidentale fino allo Xinjiang con Escursionismo a Kailash
17 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Lhatse – Saga – Paryang – Manasarovar – Trekking around Kailash – Tirthapuri – Tsada – Shiquanhe – Bagong Tso – Domar – Dahongliutan – Mazar – Yecheng – Kashgar
Highlights
View More
Viaggio Terrestre dal Tibet allo Xinjiang con Everest e Escursionismo intorno a Kailash
Viaggio Terrestre attraverso il Tibet occidentale fino allo Xinjiang con Escursionismo a Everest e Kailash
18 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma – Saga – Paryang – Manasarovar – Darchen - Kailash Trekking - Darchen – Tirthapuri – Tsada – Shiquanhe – Bagong Tso – Domar – Dahongliutan – Mazar – Yecheng – Kashgar
Highlights
View More
Viaggio Terrestre dal Tibet al Nepal con Escursionismo intorno a Kailash
Viaggio Terrestre da Lhasa a Kathmandu con l'Escursionismo a Kailash nel Tibet Occidentale
15 Days Private Tour | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Saga - Manasarovar – Darchen - Kailash Trekking - Darchen – Paryang – Saga - Kyirong (Jilong) – Kathmandu
Highlights
View More

1 2

Altri Pacchetti Turistici in Tibet
Altri Oacchetti Turistici del Tibet Orientale Kham-Amdo